Bài toán

Allezy theo đuổi 2 mục tiêu chính: hiện diện hàng đầu trên nền tảng digital với các trung tâm ngoại ngữ và tuyển sinh các khoá học khai giảng hàng tháng.

Giải pháp

Các hoạt động đã triển khai:
– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và key visual (thiết kế chủ đạo)
– Thiết kế website chính thức và xây dựng toàn bộ landing page cho mỗi khoá học
– Phụ trách toàn bộ nội dung, hình ảnh và quảng cáo tuyển sinh trên Google, Facebook – Tư vấn và thực thi hoạt động quảng cáo tăng hiện diện thương hiệu

Kết quả

Về mảng nhận diện thương hiệu: – Followers/Like page:
– 858 post shares

Về mảng tuyển sinh:
– Leads: 800+ leads từ 2 kênh Google và Facebook
– Tỉ lệ tuyển sinh: 50% học viên tới từ các kênh quảng cáo

Leave a Reply