Bài toán

Trường Tiểu học Khải Minh là ngôi trường được thành lập bởi những nhà giáo, chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực giáo dục với triết lí hiện đại và nhân văn “Học để khởi tâm tươi sáng”. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo theo việc hoàn thiện chương trình và tuyển sinh lùi lại khá muộn. Bởi vậy trong năm tuyển sinh Khoá Tinh Hoa đầu tiên, Khải Minh cần được nhanh chóng định hướng và xây dựng chiến lược nội dung tuyển sinh, từ đó làm tiền đề chuyển giao cho đội ngũ Marketing in-house khi bước vào năm học mới.

Giải pháp

Dựa trên sự kết hợp giữa Customer Insights và Brand Insights, 88 Agency đã định hướng brand voice, hệ thống nội dung cũng như thiết kế chủ đạo cho Tiểu học Khải Minh. Song song với đó, chúng tôi trực tiếp triển khai chiến dịch nội dung trên Facebook, email và SMS, đồng thời thiết kế các ấn phẩm online và offline phục vụ tuyển sinh.

Các hoạt động đã triển khai:
– Xây dựng chiến lược nội dung tuyển sinh
– Xây dựng nội dung truyền thông Facebook, email marketing, SMS marketing, seeding
– Thiết ấn phẩm truyền thông tuyển sinh

Kết quả

Chỉ sau 01 tháng, reach fanpage tăng 130.000 lượt, các bài đăng thường xuyên đạt tỉ lệ tương tác trung bình (post clicks, reacts, com- ments, shares) từ 6-7%. Brand voice (Giọng văn của thương hiệu) và Key Visual (Thiết kế chủ đạo) được hình thành và sử dụng xuyên suốt trong năm học.

Leave a Reply